ABU – Periode 8

Uren en omzet uitzendbranche periode 8 2017 (week 29 – 32)

Het aantal uren nam toe met 6% en de omzet steeg met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode net zoveel werkbare dagen telde als dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:
• Administratieve sector /  Een daling van zowel 2% in uren als in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
• Industriële sector /  Een stijging van 11% in uren en een stijging van 14% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
• Technische sector /  Het aantal uren steeg met 6%. De omzet nam met 7% toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.